MIRCEA BATRANU


Author Mircea Batranu
Căutaţi în textul integral al cărţilor mele
Cercetare si prognoza despre evolutia societatii si a tehnologiei in secolul XXI si mileniul trei! Analiza fenomenelor neobisnuite!
Ce va fi mâine? Dar ce va fi poimâine? Am pregătire didactică, studii şi experienţă în ştiinţă, tehnologie şi umanism! Aici prezint prognoza în evoluţia relaţiilor sociale, a tehnologiei şi a dezvoltării umane! Şi vă voi dezvălui şi modul de analiză şi prognoză!
-vezi prezentarea blogului-
Preluati flux-sumar RSS sau manual 5 (cinci) randuri plus link pe continuare! Se scrie titlul autorul si suportul (Futurism-Futurologie)
Va rog sa respectati drepturile de autor!
futurism futurology neofuturism
englishThis is a blog for the future presentation! What will be tomorrow? But what will be the day after tomorrow? Here I present a part of my predictions! I have experience in science, technology and humanism! Based on them, I estimate the evolution of the social relations, of the technology and of the human development! And I will reveal you how I prognose the future!

Despre blog

Despre blog                                                      About blog

Este un blog pentru prezentarea viitorului! Ce va fi mâine? Dar ce va fi poimâine? Aici expun parte din prognoza mea! Eu am pregătire didactică, studii şi experienţă în ştiinţă, tehnologie şi umanism! Fac prognoză în evoluţia relaţiilor sociale, în salturile tehnologice şi în viitorul dezvoltării umane! Şi vă voi dezvălui şi modul de analiză şi prognoză!
Ca să “vezi” viitorul trebuie să cunoşti trecutul (istoria) şi legile de evoluţie ale societăţii umane. Dar nu e destul. Mintea trebuie să fie deschisă şi flexibilă şi, deşi pare surprinzător, sufletul trebuie să fie expansiv! Ce-nseamnă asta? O fire deschisă poate visa cu ochii deschişi pentru că empatizează cu mediul! Iar mediul înconjurător este viu.
Acesta e primul pas spre a prognoza anii ce vin şi chiar secolele următoare! Unii numesc Futurism sau Futurologie – ştiinţa viitorului sau ştiinţa despre viitor!
Dar Futurismul a fost şi un curent cultural care promova, la începutul secolului trecut, credinţa în viitor şi necesitatea schimbării radicale a societăţii, negând tradiţia culturală!
Asta e şi acum situaţia!
Trebuie să promovăm schimbarea radicală a societăţii, să realizăm o societate care să se bazeze pe armonie şi umanism! Neofuturismul ar fi arta acestei constructii! Armonia şi Umanismul reprezintă cheia viitorului. Nimic nu susţine mai mult o construcţie nouă ca o atitudine nouă! Neofuturismul!
Note:
1+Despre mine + blogul Mircea Batranu http://mirceabatranu.blogspot.com
2+Futurism-Futurologie-Neofuturism pe acest blog http://mirceabatranu-futurism.blogspot.com
3+Societatea viitoare, numită Comunionism, o dezvolt într-un blog separat Comunionism (rom) http://comunionism.wordpress.com
4+Schimbarea societăţii de la Capitalism la Comunionism o dezvolt pe blogul Manifest-Va fi revoluţie!http://mirceabatranu-attitude.blogspot.com
5+Proiectele pentru România le dezvolt pe blogul România, Datorie si Onoare http://rodo2009.wordpress.com
6+Prezentările (video, power point, pdf) în legătură cu viitorul le postez pe acest blog dar şi pe YouTube, Blip.tv, Vodpod, Vodspot, Slideshare, Slideboom, Scribd, Authorstream Box.net(Despre viitor), Ziddu
7+Despre produsele noi – Takeop and Audiopress
8+Termenii noi i-am definit şi explicat în Dictionar
9+Indexul general legat de activitate îl găsiţi pe Index-Mircea Bătrânu
mircea batranu
english
This is a blog for the future presentation! What will be tomorrow? But what will be the day after tomorrow? Here I present a part of my prediction!
I have education and experience in science, technology and humanism! Based on these, I forecast the evolution of social relations, the technological leaps and the human development! And I will reveal how to analyze and forecast!

To "see" the future we must know the past (the history) and the laws of evolution of the human society. But it is not enough. The mind must be open and flexible. Although it seems surprising, the soul must be expansible! What's this?

An expansible soul can dream with open eyes and open eyes means the empathy with the world! This is the first step to predict the coming years and even the next centuries!

Some people called futurism - the future science or science for the future!
But the Futurism was a cultural trend which promoted on the beginning of last century, faith in the future and the need for radical change of society, denying the cultural tradition!

Now is the same situation! We need to promote radical changes in society, to achieve a society based on harmony and humanism! The Neofuturism can be the attitude trend for this changing! The Harmony and the Humanism are the keys for the future.

The culture is the most important domain for the new society! This must be the Neofuturism!

Notes:
1+About me+Mircea Batranu blog http://mirceabatranu.blogspot.com
2+Futurism-Futurology-Neofuturism on this blog http://mirceabatranu-futurism.blogspot.com
3+The new Era, called Communionism, on the blog Communionism (eng) http://communionism.wordpress.com
4+The revolution from Capitalism to Communionism on the blog Manifest-Will be revoluţie! http://mirceabatranu-attitude.blogspot.com
5+Projects for the România on the blog RODO2009 http://rodo2009.wordpress.com
6+My presentations (video, power point, pdf) you`ll find here or on YouTube, Blip.tv, Vodpod, Vodspot, Slideshare, Slideboom, Scribd, Authorstream, Box.net (About the future) Ziddu
7+About new products – Takeop and Audiopress
8+The new terms - in Dictionary
NEOFUTURISM?

Lumea este într-un mare impas, într-un blocaj fără precedent! Trebuie să schimbăm lumea iar această schimbare trebuie s-o facem ferm şi radical! Neofuturismul este curentul civic determinat de necesitatea schimbării radicale a relaţiilor umane!
NEOFUTURISM?


The world is blocked! We need to change the world and  this change should be so firmly and completely! The Neofuturism is the civic and cultural trend who must determine our need for radically changing the human elationships!


Visurile mele                                                      My dreams

steagul romanieiUnul dintre pasii necesari prognozei este visul! Unele visuri le prezint aici!
steagul angliei
 One of the steps necessary to predict the future is the dream! Here I present some of my dreams!


Mi-ar place să prind perioada în care se vor desfiinta băncile iar oamenii vor munci să-i redea Pământului dreptul de a respira,  demolând şoselele, căile ferate şi autostrăzile! 


My desire is to see the period when the banks will be abolished and people will work to give the right to the Earth for breathe, demolishing roads, railways and highways!Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

commentul va fi publicat dupa verificare; nu postati reclame!

futurism | futurology | neofuturism

Manifest | va fi revolutie

Comunionismul

Communionism's Blog

=========================================
Daca doriti inserarea acestui twitter Mircea Batranu in blogul sau site-ul vostru copiati scriptul urmator:

Faceți căutări pe acest blog